Air Products Home

Centro de noticiasFirma Air Products podpisała umowę VPPA na dostawę energii wiatrowej

30/03/2021 Warszawa

Firma Air Products podpisała umowę VPPA na dostawę energii wiatrowej Air Products (NYSE: APD), wiodący producent gazów przemysłowych na świecie, zawarł wieloletnią umowę VPPA (Virtual Power Purchase Agreement) na zakup zielonej energii w Polsce od Green Investment Group (GIG), należącej do funduszy inwestycyjnych Macquarie. Energia pozyskiwana będzie z farmy wiatrowej zlokalizowanej w miejscowości Ścieki w centralnej Polsce. Do roku 2030 Polska zamierza pozyskiwać 23% zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, w których farmy wiatrowe będą mieć znaczący udział. Podpisanie umowy VPPA z jednym z największych na świecie zespołów ekspertów i inwestorów zaangażowanych w rozwój projektów zielonej infrastruktury to działanie, które wpisuje się w postanowienia Polityki energetycznej Polski.

Zawarta umowa potwierdza nieustające zaangażowanie Air Products w zrównoważone zarządzanie prowadzoną działalnością – wolumen energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych objętych umową pozwoli zredukować emisję CO₂ równoważną ze średnią ilością CO2 emitowaną przez ponad 8500 samochodów w skali roku. Nowa umowa przyczynia się do realizacji strategicznego celu Air Products pod nazwą Jedna trzecia do ‘30, którego celem jest zmniejszenie intensywności emisji CO₂ (kg CO₂/MM BTU) o jedną trzecią do roku 2030 względem poziomu z roku 2015. 

Strategia w zakresie zrównoważonego rozwoju Air Products w Polsce oraz dążenie firmy do zapewnienia klientom czystszych rozwiązań energetycznych są czynnikami wpływającymi na realizację kolejnych inwestycji. Obejmują one m.in.: 

  • Produkcję i dystrybucję wodoru dla sektora transportu oraz innych branż. 
  • Uruchomienie najwyższej klasy zakładu do produkcji suchego lodu z zastosowaniem istotnych usprawnień w zakresie wydajności energetycznej.
  • Udział w projektach, których celem jest zmniejszenie intensywności energetycznej w instalacjach i zakładach, redukcja ilości zużywanej wody oraz przemysłowej pary wodnej w procesach produkcyjnych.
  • Systemy telemetrii dla klientów ze zbiornikami gazów technicznych, które umożliwiają optymalne prognozowanie dostaw gazów. Monitorowanie poziomu wypełnienia zbiorników wpływa na zmniejszenie częstotliwości dostaw o prawie jedną trzecią, przyczynia się do ograniczenia pokonywanych dystansów, a tym samym wpływa na ograniczenie emisji CO₂. Podobne oszczędności generuje usługa Air Products Gastrak®, która przyczynia się do zmniejszenia zużycia gazów osłonowych w spawalnictwie, generując oszczędności nawet do 65%.

Stosowanie czystszych rozwiązań energetycznych stanowi istotny element działalności Air Products – tak było wcześniej, tak jest teraz, i tak będzie w przyszłości. Jest to ważne nie tylko dla nas jako organizacji, ale także dla naszych klientów, partnerów i społeczności, w których prowadzimy działalność – powiedział Jacek Cichosz, prezes Air Products Polska. – W Polsce oraz Unii Europejskiej coraz częściej podejmowane są rozwiązania zmierzające do pilnego stawiania czoła wyzwaniom klimatycznym. Air Products podziela te dążenia, których celem jest wypracowanie skutecznej drogi do szerzej ujętej transformacji energetycznej – dodał Jacek Cichosz.  

Air Products odgrywa wiodącą rolę w transformacji energetycznej. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy mieć swój udział w przyspieszeniu działań Air Products w Polsce na drodze do wykorzystywania w coraz większym stopniu energii odnawialnej i prowadzenia działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – powiedział Edward Northam, dyrektor generalny GIG Europe, jednego z największych na świecie zespołów ekspertów i inwestorów zaangażowanych w rozwój projektów zielonej infrastruktury.

W transakcji zawarcia umowy VPPA przez Air Products w Polsce konsultantem była firma Schneider Electric, która zapewniła kompleksowe doradztwo oraz wspierała Air Products w procesie negocjacyjnym i wyboru projektu.

Podpisując umowę VPPA firma Air Products potwierdziła zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju swojej działalności w Polsce – powiedział Philippe Diez, wiceprezes sektora Energy & Sustainability Services EMEA w Schneider Electric. – Gratulujemy Air Products realizacji tego istotnego etapu w dążeniu do spełnienia swoich celów oraz zapewnienia wkładu w przyspieszenie europejskiej transformacji energetycznej – dodał Philippe Diez.

O firmie Air Products
Air Products (NYSE: APD) to globalny dostawca gazów technicznych od ponad 80 lat. Koncentrując się na energii, środowisku i rynkach wschodzących, firma zapewnia gazy atmosferyczne i procesowe, urządzenia oraz aplikacje klientom z wielu branż, takich jak rafineryjna, chemiczna, metalurgiczna, elektroniczna, produkcyjna, spożywcza i napojowa. Air Products jest także światowym liderem w zakresie dostarczania technologii i urządzeń do skraplania gazu ziemnego. Firma opracowuje, projektuje, buduje, jest właścicielem i operatorem jednych z największych na świecie projektów dotyczących gazów przemysłowych, w tym stacji zgazowania, które w sposób zrównoważony przekształcają bogate zasoby naturalne w syngaz do produkcji wysokowartościowej energii, paliw i chemikaliów. Jest również zaangażowana w projekty związane z wychwytywaniem dwutlenku węgla oraz produkcją zielonego wodoru, wspierając tym samym transport i transformację energetyczną na skalę światową.

W roku 2020 przychody ze sprzedaży firmy Air Products w 50 krajach wyniosły 8,9 mld USD, a obecna kapitalizacja rynkowa firmy wynosi około 60 mld USD. Ponad 19 tysięcy zdolnych, zaangażowanych i pełnych entuzjazmu pracowników, wywodzących się z różnych środowisk, dąży do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które będą służyć naturze, wpisywać się w ideę zrównoważonego rozwoju, a także odpowiadać na wyzwania, przed którymi stają klienci, społeczności oraz świat. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem: www.airproducts.com oraz www.airproducts.com.pl

O firmie Green Investment Group 
Green Investment Group (GIG) to podmiot należący do funduszy inwestycyjnych Macquarie, specjalizujący się w inwestycjach w zieloną infrastrukturę, rozwój projektów i dostawę świadczeń, doradztwo w zakresie wpływu prowadzonych działań na środowisko, a także zarządzanie aktywami funduszu. Zdobyte na całym świecie doświadczenie, fachowa wiedza oraz potencjał podejmowanych działań sprawiają, że GIG to globalny lider w obszarze inwestycji i rozwoju zielonych przedsięwzięć, których celem jest przyspieszenie transformacji energetycznej. 

Macquarie Group Limited (Macquarie) to grupa finansowa o zróżnicowanym zakresie działania, oferująca klientom zarządzanie aktywami, finansowanie, bankowość, doradztwo, a także rozwiązania w zakresie szacowania ryzyka i nakładów kapitałowych w dziedzinach takich jak zadłużenie, wartość przedsiębiorstwa, czy surowce. Grupa Macquarie została założona w 1969 roku, a obecnie zatrudnia 16 356 osób na 31 rynkach. Na dzień 30 września 2020 roku Grupa Macquarie zarządzała aktywami o łącznej wartości 339,9 mld euro. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem: www.greeninvestmentgroup.com oraz www.macquarie.com

O firmie Schneider Electric 
Celem Schneider Electric jest wsparcie klientów w wykorzystaniu dostępnej energii i zasobów, łącząc innowacyjne rozwiązania i zrównoważony rozwój. Nazywamy to Life Is On.
Naszą misją jest bycie cyfrowym partnerem ekologicznego i wydajnego rozwoju.

Przeprowadzamy transformację cyfrową, integrując wiodące na świecie technologie procesowe i energetyczne, automatykę i systemy sterowania, oprogramowanie i usługi cyfrowe dla różnych segmentów rynku, obejmujące cały cykl życia obiektów, zapewniając zintegrowane zarządzanie zakładów przemysłowych, budynków biurowych i mieszkalnych, centrów przetwarzania danych, czy obiektów infrastruktury krytycznej. Jesteśmy najbardziej lokalną z globalnych firm. Wspieramy otwarte standardy i ekosystemy oparte na partnerskich przedsięwzięciach, zbieżne z naszymi Wspólnymi Celami oraz wartościami w zakresie Wspierania i Inkluzywności. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem: www.se.com

Downloads

|

Información de contacto

Ha ocurrido un error. Corrija los campos marcados.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

¿Cómo podemos ayudarle?

  1. ¿Qué tipo de consulta?