Air Products Home

Centro de noticiasAir Products inicjuje Pierwszy Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju w firmie, który zbiega się z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Rozwoju

20/09/2021 Warszawa

W tym tygodniu kadra zarządzająca firmy Air Products zebrała się, aby podzielić się wiedzą i zachęcać do działań w takich dziedzinach, jak wodór dla mobilności, wychwytywanie dwutlenku węgla, transformacja energetyczna oraz różnorodność, integracjia i przynależność.

Inicjatywa ta stanowi część działań Air Products związanych z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Rozwoju, w czasie którego odbywają się spotkania zespołów z wielu krajów europejskich z liderami i ekspertami firmy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Jej uruchomienie pokrywa się w czasie z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Rozwoju , który ma swoje miejsce we wrześniu, oraz którego zadaniem jest wspieranie działań promujących zrównoważony rozwój. 

Air Products, wiodąca firma w branży gazów przemysłowych, jest liderem pozytywnych zmian dzięki swojemu podejściu do zrównoważonego rozwoju, które określa mianem Rozwój-Ochrona-Ludzie (Grow-Conserve-Care). Przez ostatni rok, pomimo światowej pandemii, odniosła ona imponujące osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Air Products Poland Sustainability Week
Prezes Air Products w Europie i Afryce, Ivo Bols, rozpoczął  tygodniowe spotkanie, mówiąc o „zrównoważonym wzroście na rzecz zrównoważonej przyszłości na świecie”. Towarzyszył mu Prezes i Dyrektor Naczelny firmy, Seifi Ghasemi oraz Simon Moore, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Relacji Korporacyjnych i Zrównoważonego Rozwoju. 

Pan Bols powiedział: „Wspólnie w Europie i poza nią stoimy w obliczu palących wyzwań związanych z energią i ochroną środowiska, które można podjąć tylko wtedy, gdy przekroczymy granice oraz będziemy współpracować w celu wdrażania istniejących i nowych rozwiązań. 

„Naszym nadrzędnym celem w Air Products jest współpraca ludzi w rozwiązywaniu  najważniejszych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem w energetyce i środowisku naturalnym na świecie. 

„Ten duch partnerstwa pozwolił nam już wesprzeć naszych klientów w osiągnięciu znacznych redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2). Firma Air Products realizuje również rzeczywiste, konkretne projekty, jak łączna inwestycja w wysokości 7 mld USD, zapewniająca 650 ton ekologicznego wodoru dziennie, zasilającego transport na całym świecie”.

Vaclav Harant, Wiceprezes na Europę Środkową, Rosję i WNP powiedział: „Wprowadzenie inicjatywy Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju w Polsce jest doskonałą okazją do zjednoczenia działań całej firmy i wspierania ciągłego zaangażowania w realizację programu zrównoważonego rozwoju, poprzez nasze trzy filary: Rozwój, Ochronę i Ludzi. Proces ten wspiera zarząd firmy, co uwidacznia się w pracy naszych zespołów w Polsce, w całej Europie i na całym świecie, każdego dnia.” 

Ostatni Raport Zrównoważonego Rozwoju Air Products z 2021 roku ujawnia zarówno pozytywne działania, jak i rygorystyczne cele na przyszłość w odniesieniu do trzech głównych filarów zrównoważonego rozwoju: 

  • Rozwój: firma Air Products zobowiązuje się do odpowiedzialnego rozwoju dzięki możliwościom powstającym w wyniku zrównoważonego rozwoju. W 2020 roku produkty firmy umożliwiły naszym klientom oraz ich klientom uniknięcie emisji odpowiadającej 72 mln ton metrycznych emisji CO2. Liczba ta jest trzykrotnie wyższa od własnych bezpośrednich i pośrednich emisji CO2 firmy Air Products. 

  • Ochrona:  firma Air Products zobowiązała się do ochrony zasobów i zmniejszenia wpływu na środowisko, realizując swój cel ograniczenia intensywności emisji CO2 w ramach programu "Jedna trzecia do ’30”.

  • Ludzie: firma Air Products nadal dokłada wszelkich starań, aby dbać o swoich pracowników, klientów i społeczności. W okresie pandemii nasza firma wspierała działania ratownicze i naprawcze związane z COVID-19, dostarczając szpitalom niezbędny tlen i hel medyczny, zapewniając konieczną infrastrukturę dla szpitali tymczasowych, a także wspierając w inny sposób opiekę medyczną.

Więcej informacji na temat podejścia firmy Air Products do zrównoważonego rozwoju i jego działań można znaleźć na stronie: www.airproducts.com lub www.airproducts.com.pl.

Air Products (NYSE: APD) to globalny dostawca gazów technicznych od ponad 80 lat. Koncentrując się na energii, środowisku i rynkach wschodzących, firma zapewnia gazy atmosferyczne i procesowe, urządzenia oraz aplikacje klientom z wielu branż, takich jak rafineryjna, chemiczna, metalurgiczna, elektroniczna, produkcyjna, spożywcza i napojowa. Air Products jest także światowym liderem w zakresie dostarczania technologii i urządzeń do skraplania gazu ziemnego. Firma opracowuje, projektuje, buduje, jest właścicielem i operatorem jednych z największych na świecie projektów dotyczących gazów przemysłowych, w tym stacji zgazowania, które w sposób zrównoważony przekształcają bogate zasoby naturalne w syngaz do produkcji wysokowartościowej energii, paliw i chemikaliów. Jest również zaangażowana w projekty związane z wychwytywaniem dwutlenku węgla oraz produkcją zielonego wodoru, wspierając tym samym transport i transformację energetyczną na skalę światową.

W roku 2020 przychody ze sprzedaży firmy Air Products w 50 krajach wyniosły 8,9 mld USD, a obecna kapitalizacja rynkowa firmy wynosi około 60 mld USD. Ponad 19 tysięcy zdolnych, zaangażowanych i pełnych entuzjazmu pracowników, wywodzących się z różnych środowisk, dąży do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które będą służyć naturze, wpisywać się w ideę zrównoważonego rozwoju, a także odpowiadać na wyzwania, przed którymi stają klienci, społeczności oraz świat.

Downloads

|

Información de contacto

Ha ocurrido un error. Corrija los campos marcados.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

¿Cómo podemos ayudarle?

  1. ¿Qué tipo de consulta?