Air Products Home

Centro de noticiasAir Products toont zijn capaciteiten op het gebied van waterstof als innovatiepartner op Log!Ville

Waterstof maakt wegvervoer met nulemissie mogelijk

07/10/2021 Diegem

Air Products (NYSE:APD), een toonaangevende producent van waterstof, heeft zich verbonden aan Log!Ville, het nieuwe demo- & innovatiecentrum dat het logistieke ecosysteem in Vlaanderen helpt innoveren. Als innovation partner van Log!Ville zal Air Products haar expertise met betrekking tot waterstof delen en zal het bedrijf ingaan op de rol die waterstof gaat spelen in het koolstofarm maken van zwaar transport. Het bedrijf is al meer dan 60 jaar een pionier in waterstof. Haar technologieën worden gebruikt in meer dan 1,5 miljoen tankbeurten per jaar in 20 landen bij meer dan 250 projecten.

Tijdens Log!Ville toont Air Products hoe waterstof tegemoet zal komen aan de behoefte van de maatschappij aan duurzaam, koolstofarm vervoer, vooral voor zware bedrijfsvoertuigen waar waterstof uitblinkt in vergelijking met andere technologieën door de actieradius, de bijtanktijd en het gewicht van de voertuigen. Daarbij gaat Air Products nog een stap verder. Zo zal Air Products zelf overstappen naar een vloot van vrachtwagens op waterstof. Een proefproject voor de conversie gaat al in 2022 van start. 

Log!Ville is het landmark demo & innovatiecentrum dat het logistieke ecosysteem in Vlaanderen helpt innoveren. Het werd opgericht door VIL met de steun van VLAIO en EFRO. De focus van Log!Ville ligt op innovatieve technologie die nog niet mainstream terug te vinden is in het bedrijfsleven, alsook op nieuwe concepten. Log!Ville is een open demonstratiecentrum dat zich voornamelijk richt op logistieke professionals die nauw betrokken zijn bij innovatiemanagement. 

Als ’s-werelds grootste waterstofproducent beschikt Air Products over ervaring in de volledige waardeketen voor waterstof en stimuleert het bedrijf duurzame groei door het bouwen, bezitten en uitbaten van 's werelds grootste projecten voor productie, vergassings, koolstofafvang, transport en tankstations. Met meer dan 60 jaar wereldwijde ervaring met waterstof en actief in meer dan 50 landen beschikt Air Products over de bewezen capaciteit en knowhow om waterstof te maken via alle beschikbare productiemethoden en om deze steeds belangrijker wordende emissievrije brandstof veilig, betrouwbaar en economisch te verdelen. 

Over Air Products 
Air Products (NYSE:APD) is een wereldwijd toonaangevende producent van industriële gassen sinds 80 jaren. Gericht op het bedienen van de energie- en de milieusector en opkomende markten, levert het bedrijf essentiёle industriёle gassen, apparatuur en applicaties aan klanten in tientallen sectoren, waaronder raffinage, de petrochemische industrie, metaalbewerking, elektronica, productiebedrijven en fabrikanten van voedingsmiddelen en dranken. Air Products is tevens de voornaamste leverancier ter wereld van procestechnologie en -apparatuur voor de behandeling van vloeibare aardgas (LNG). Het bedrijf ontwikkelt, engineert, bouwt, bezit en exploiteert enkele van de grootste industriёle gasinstallaties ter wereld, waaronder gassificatieprojecten, die natuurlijke energiebronnen op een duurzame manier omzetten in syngas voor de productie van hoogwaardige energie, brandstoffen en chemicaliёn; koolstofafvangprojecten; en koolstofvrije waterstofprojecten op wereldschaal ter ondersteuning van het wereldwijde transport en de energietransitie. 

Air Products realiseerde in boekjaar 2020 een omzet van $ 8,9 miljard uit de lopende activiteiten in 50 landen en heeft momenteel een beurswaarde van ongeveer $ 65 miljard. Meer dan 19.000 enthousiaste, getalenteerde en toegewijde medewerkers worden gedreven door het hogere doel van Air Products: het ontwikkelen van innovatieve oplossingen die het milieu ten goede komen, de duurzaamheid verbeteren en die gericht zijn op de uitdagingen waar klanten, gemeenschappen en de wereld mee te maken krijgen.

Ga voor meer informatie naar airproducts.be of volg het bedrijf op LinkedIn, Twitter, Facebook of Instagram

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen: Dit persbericht bevat "op de toekomst gerichte verklaringen" binnen de safe harbor-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze op de toekomst gerichte verklaringen zijn gebaseerd op de verwachtingen en veronderstellingen van het management op de datum van deze bekendmaking en zijn geen garanties voor toekomstige prestaties. Hoewel toekomstgerichte verklaringen te goeder trouw worden afgelegd en gebaseerd zijn op veronderstellingen, verwachtingen en projecties die het management redelijk acht op basis van de momenteel beschikbare informatie, kunnen de werkelijke prestaties en financiële resultaten wezenlijk verschillen van de projecties en ramingen die in de toekomstgerichte verklaringen zijn opgenomen, als gevolg van vele factoren, waaronder risicofactoren die zijn beschreven in ons jaarverslag op Formulier 10-K voor het boekjaar dat eindigde op 30 september 2020. Behalve voor zover wettelijk vereist, wijzen wij elke verplichting of toezegging af om toekomstgerichte verklaringen die hierin zijn opgenomen, bij te werken of te herzien om eventuele veranderingen in de veronderstellingen, overtuigingen of verwachtingen of eventuele veranderingen in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, weer te geven.

Downloads

|

Información de contacto

Ha ocurrido un error. Corrija los campos marcados.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

¿Cómo podemos ayudarle?

  1. ¿Qué tipo de consulta?