Air Products Home

Centro de noticiasFirma Air Products zdobywa złoty medal EcoVadis za społeczną odpowiedzialność biznesu piąty rok z rzędu

01/11/2021 Warszawa

EcoVadis 2021 gold medal award logoAir Products (NYSE:APD), wiodący dostawca gazów technicznych w Polsce i na świecie, został ponownie uhonorowany Złotym Medalem EcoVadis za wyniki uzyskiwane w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Air Products otrzymuje to prestiżowe wyróżnienie po raz piąty z rzędu.

„Jesteśmy dumni z kolejnego Złotego Medalu, który firma EcoVadis przyznała firmie Air Products za wysiłki w zakresie inicjatyw w obszarze CSR. - powiedział Simon Moore, Wiceprezes Air Products ds. Relacji Inwestorskich, Relacji Korporacyjnych i Zrównoważonego Rozwoju – „Zrównoważony rozwój jest podstawą naszej działalności i strategii rozwoju. Częścią naszego wyższego celu jest łączenie ludzi w celu współpracy i opracowywania innowacyjnych rozwiązań dla rozwiązywania najważniejszych światowych wyzwań energetycznych i środowiskowych oraz tworzenia miejsca pracy, w którym każdy pracownik czuje, że do niego należy i odgrywa znaczenie.” 

Otrzymanie złotego medalu EcoVadis plasuje Air Products w czołówce czterech procent wszystkich ocenianych firm.

EcoVadis ocenia i stale monitoruje zarządzanie i postęp firmy w zakresie CSR, oferując jednocześnie narzędzia do wprowadzania ulepszeń. Metodologia oceny EcoVadis obejmuje siedem wskaźników zarządzania, w ramach 21 kryteriów zrównoważonego rozwoju, w czterech kategoriach: środowisko, warunki pracy i prawa człowieka, etyczne postępowanie i zrównoważone zarządzanie zamówieniami. Kryteria opierają się na wiodących standardach, takich jak Global Reporting Initiative, ONZ Global Compact oraz normie ISO 26000, i są nadzorowane przez międzynarodowy komitet naukowy. EcoVadis ocenia wyniki firmy poprzez politykę, działania i wyniki firmy, a także biorąc pod uwagę wkład zewnętrznych specjalistów i interesariuszy.

Wyróżnienie EcoVadis jest najnowszym wyróżnieniem, jakie firma Air Products otrzymała za swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej. Na początku tego roku działania firmy Air Products na rzecz zrównoważonego rozwoju zostały docenione przez firmę Barron’s, która uznała Air Products za wiodącą firmę zorientowaną na ochronę klimatu w rankingu najbardziej zrównoważonych firm w Ameryce w 2021 roku i umieściła Air Products na 13. miejscu na liście 100 najbardziej zrównoważonych przedsiębiorstw. Firma Air Products została również uwzględniona w Roczniku Zrównoważonego Rozwoju Globalnego 2021 firmy S&P oraz doceniona przez Corporate Knights Clean 200, która została założona w 2016 roku i zalicza się do największych spółek notowanych na giełdzie według ich przeglądów czystej energii. Ponadto firma Air Products przez 11 kolejnych lat figurowała w indeksie Dow Jones Sustainability North America Index (DJSI). Uznanie DJSI 2020/2021 plasuje firmę Air Products wśród 20% największych firm północnoamerykańskich w swojej grupie branżowej pod względem korporacyjnej wydajności w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji o zaangażowaniu Air Products w zrównoważony rozwój znajduje się w najnowszym raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju Air Products na stronie:   2021 Sustainability Report.

O Air Products
Air Products (NYSE: APD) to globalny dostawca gazów technicznych od ponad 80 lat. Koncentrując się na energii, środowisku i rynkach wschodzących, firma zapewnia gazy atmosferyczne i procesowe, urządzenia oraz aplikacje klientom z wielu branż, takich jak rafineryjna, chemiczna, metalurgiczna, elektroniczna, produkcyjna, spożywcza i napojowa. Air Products jest także światowym liderem w zakresie dostarczania technologii i urządzeń do skraplania gazu ziemnego. Firma opracowuje, projektuje, buduje, jest właścicielem i operatorem jednych z największych na świecie projektów dotyczących gazów przemysłowych, w tym stacji zgazowania, które w sposób zrównoważony przekształcają bogate zasoby naturalne w syngaz do produkcji wysokowartościowej energii, paliw i chemikaliów. Jest również zaangażowana w projekty związane z wychwytywaniem dwutlenku węgla oraz produkcją zielonego wodoru, wspierając tym samym transport i transformację energetyczną na skalę światową.

W roku 2020 przychody ze sprzedaży firmy Air Products w 50 krajach wyniosły 8,9 mld USD, a obecna kapitalizacja rynkowa firmy wynosi około 60 mld USD. Ponad 19 tysięcy zdolnych, zaangażowanych i pełnych entuzjazmu pracowników, wywodzących się z różnych środowisk, dąży do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które będą służyć naturze, wpisywać się w ideę zrównoważonego rozwoju, a także odpowiadać na wyzwania, przed którymi stają klienci, społeczności oraz świat. Więcej informacji na stronie www.airproducts.com.pl, zapraszamy do śledzenia nas na Facebook

Downloads

|

Información de contacto

Ha ocurrido un error. Corrija los campos marcados.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

¿Cómo podemos ayudarle?

  1. ¿Qué tipo de consulta?